Fotografiet historisk set

I starten af 1800-tallet var der en række kunstnere der begyndte at eksperimentere med, hvordan fotografiet kunne benyttes som et middel, til at underbygge de allerede eksisterende former for kommunikation, som fandtes i det omgivende samfund og historiefortælling, der var meget populært på dette tidspunkt. I løbet af relativt få år, udviklede det sig fra blot at være et hjælpemiddel, til at blive en selvstændig kunstart og middel til kommunikation. Denne udvikling medførte at der kom flere kunstnere til, hvor nogle af dem fandt på kreative måder at bruge et kamera på, hvorved kunstarten udviklede sig yderligere. Man så blandt andet at der blev eksperimenteret med forskellige motiver og metoder, i håbet om at finde ud af hvilke elementer, der kunne spille sammen og skabe det perfekte billede.

Fra 1970 til 1990

I løbet af 1970’erne så man en udvikling mod det surrealistiske og fiktive, der hænger sammen med kunstnethe surreal and fictional photosrnes trang til at gøre op med fortidens tendens, hvor der var stor fokus på både at være virkelighedsnær og realistisk. Man så blandt andet at der blev benyttet surrealistiske teknikker og billedmanipulation til at fremstille ironiske selvportrætter. Da man oplevede stor kreativitet og innovation i løbet af denne periode, førte dette til at kunstnerne fandt frem til nye måder at bruge et kamera på.

I løbet af 1980’erne eksperimenterede kunstnerne yderligere med nye metoder. Man begyndte blandt andet at redigere billederne for at gøre dem så perfekte som muligt. Fra begyndelsen af 90’erne begyndte en begrænset gruppe af kunstnerne igen at vende sig mod fortidens idealer, og de begyndte således at have fokus på det realistiske og virkelighedsnære. Forskellen fra tidligere var, at man nu havde fokus på menneskers liv, som kunstnerne mente at der var en tendens til at man overså. I løbet af 1990’erne så man ligeledes, at en anden gruppe af kunstnere brød ud, og forsøgte at forfine teknikkerne fra 70’erne, i håbet om at man ville opnå at billederne blev mere perfekte, og de sanselige indtryk blev forstærket yderligere.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *