Hvad er et godt fotografi?

Uanset hvem man taler med, vil det som oftest være svært, hvis ikke umuligt, at kunne finde to helt ens definitioner på, hvad er godt billede er, og hvad det skal indeholde, da der er så mange forskellige elementer, der spiller ind i forhold til modtagerens opfattelse af fotografiet. Fotograferne arbejder nemlig vidt forskelligt med deres billeder, ud fra deres egen mening om, hvad der fungerer bedst og hvorfor, hvilket hænger sammen med de oplevelser, som de har haft med disse metoder i fortiden. På trods af de mange forskelligheder der findes i kunstens verden, er der dog alligevel en række helt grundlæggende elementer, der kan hjælpe en fotograf med at tage et godt fotografi. Med dette indlæg forsøges der at samle en række gode råd til, hvordan man kan komme til at tage bedre billeder.

Hvad kan man gøre for at tage bedre
billeder?

Det vigtigste for om man har taget et godt billede eller ej, er at alle elephotomenterne i fotografiet spiller sammen, hvorefter der dannes et godt helhedsindtryk. Det er som oftest en god idé, at man forsøger at holde baggrunden relativt ren. Dette er for at undgå at der ikke skabes uorden i billedet.

En af de egenskaber der findes hos gode og kreative fotografer, er at de overlader en del til fantasien. De fortæller således ikke hele billedets historie i detaljer, men giver altså plads til, at modtageren selv kan fortolke dele af billedet. Det kan for eksempel være at man selv skal tænke sig frem til, hvilken kontekst billedet foregår i, eller hvad der kommer til at ske efter billedet er taget. Da et almindeligt individ i nutidens samfund bliver bombarderet med tusindevis af billeder hver eneste dag, formår en dygtig fotograf at fange seerens opmærksomhed og stå ud fra mængden på en kreativ måde.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *