Hvordan tages det perfekte billede?

Det er sandsynligt at man aldrig nogensinde kommer til at finde et entydigt svar på, hvad det perfekte billede er. Dog findes der en lang række råd til, hvad man kan gøre for at sørge for, at ens billeder bliver bedre. Med dette indlæg forsøges der fra forfatterens side at samle tilgængelig informationer om, hvordan man kan forbedre sine kundskaber i fotografiens verden, i jagten på det perfekte billede.

At holde baggrunden ren og tydelig

Man bør forsøge at holde baggrunden ren for forstyrrende elementer, for at sikre sig at der skabes et harmonisk udtryk. Hvis der findes en masse elementer der stikker op i baggrunden, vil billedet nemlig hurtigt kunne komme til at virke meget rodet.

Brugen af close-up og vigtigheden af belysningen

Hvis man har problemer med at holde sin baggrund ren, og man ikke kan finde en ensartet The use of close-up and importance of lightingoverflade, i det område hvor motivet er placeret, kan man forsøge sig med brugen af close-up. Samtidig skal man være opmærksom på belysningen, da dette har stor betydning for billedet som helhed. Sørg for eksempel for at slukke for kunstige lyskilder, da det ofte ikke gør noget godt for ens billede.

Farver og mønstre

Er motivet mennesker, er det ofte en god idé, hvis de personer som man fotograferer, har ensfarvet tøj på. Alternativt kan man, hvis tøjets farve eller mønster skaber alt for mange problemer, løse eventuelle problemer der skulle opstå, ved at stille på kontrasterne under den efterfølgende redigering af billedet, hvor man for eksempel kan ændre det til blot at være sort og hvidt, hvis alt andet går galt.

Redigering af billedet

Hvis man har taget sine forholdsregler, og stadig ender op med et billede som man ikke er helt tilfreds med, kan man i sidste instans redde meget ved billedredigering. Her man kan blandt andet benytte et program som Photoshop.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *