Kameraet historisk set

Gennem hele dets historie, har kameraet været en maskine, som har været benyttet til at afbillede et motiv. Dette finder sted ved hjælp en række objektiver, der også kan kaldes for linser. Derudover indgår der ligeledes ofte prismer, der har den funktion, at de leder lyset ind til det følsomme medium inde i kameraet. Historisk set stammer de kameraer som kendes den dag i dag, fra deres forgænger, camera obscura. Dette var en maskine, der kunne projicere et element på en overflade, hvorefter et menneske kunne aftegne det der blev projiceret. I takt med at teknologien udviklede sig, udviklede camera obscura sig ligeledes, og er den dag i dag blevet til det, man kender som et kamera.

Hvordan er et kamera opbygget?

Kort fortalt er et kamera opbygget af et lukket kammer. I dette kammer er der placeret enHow is a camera built lysfølsom enhed, der kan optage billedet, mens der foran denne enhed er blevet et objektiv. Objektivets opgave er først og fremmest at indsamle lyset. Dens opgave er herefter at fokusere det lys der er trængt ind.

Udviklingen gennem 1900-tallet

I løbet af 1900-tallet skete der en rivende udvikling inden for både film og video. Man opfattede blandt andet automatisk fokusering og fremføring. Generelt kan man sige at kameraerne i denne periode blev gjort mere og mere avancerede, og bedre til at præsentere billeder efterhånden som tiden gik. Der blev blandt andet udviklet det, der blev kaldt et filmkamera. Sideløbende med dette blev der ligeledes udviklet specielle former for kameraer, der blandt andet benyttes inden for naturvidenskabelige felter som for eksempel medicin og fysik. Disse specialkameraer er den dag i dag blev forfinet, og har en central plads inden for disse felter af naturvidenskaben.

Filmkameraet

Når man bruger et filmkamera, optager man normalt mindst 24 billeder per sekund på samme filmstrimmel. Man bevæger herefter filmen, ved at køre den gennem kameraet, ved hjælp af et tandhjul.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *